124 eredua. Besteren kapitalak jaso eta erabiltzearen adierazgarri diren edonolako aktiboak eskualdatu, amortizatu, ordaindu, trukatu edo bihurtzetik sortutako errenten eta kapital higigarriko etekinen gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

Telematikoki aurkezten bada: erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoan aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Paperean aurkezten bada: idatzia aurkeztuko da, behar den dokumentazioa erantsiz, dagokion autolikidazioa aipatuz (eredua eta aldia).

Informazio gehiago

Eredu hau aktiboak amortizatu, trukatu edo bihurtzeak edo besteren kapitalak erabiltzeak eragindako kapital irabazien eta/edo galeren gaineko atxikipenak aitortu/sartzeko erabiltzen da.

Atxikitzera behartutako pertsona fisikoak edo juridikoak, eurek emandako balioak amortizatu, trukatu edo itzultzen dituztenak.

Araudia:

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa
Izapidetu