587 eredua: Berotegi efektua duten gas fluoratuen gaineko zerga

Epeak

Autolikidazioa hiru hilean behin aurkeztuko da, apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko 1etik 25era bitarteko epeetan.

Informazio gehiago

587 ereduko autolikidazioa aurkeztea erkidego barruan gasak fabrikatzen dituztenek, erosten dituztenek eta zergaren xede diren gasak biltegiratzen dituztenek.

498 Foru Agindua, 2014ko uztailaren 18koa

PCA kodeak eta gasen eta nahasketen zerga-tasak

Izapideak bertaratuta egitea: aurkezpena eta, horrekin batera, kuoten ordainketa, Arabako Foru Aldundiaren erakunde laguntzaile moduan jarduteko baimendutako kreditu edo aurrezki erakundeetan egin beharko dira.

Ogasunaren bulegoak