651 eredua. Dohaintzak

Epeak

Irekita

30 egun baliodun, zerga egitatea (dohaintza hartzaileak dohaintza onartzea) gertatzen den egunetik zenbatuta

651 ereduaren autolikidazioa Oinordetzen eta dohaintzen laguntza programa erabiliz egin beharko da. 

651 eredua - Eskudiruzko dohaintzak 

BETETZEKO JARRAIBIDEAK 

IMPRIMAKIAK:

DOHAINTZEN KUOTAREN KALKULAGAILUA

351/2020 Foru Agindua

Autolikidazio hau Ogasunaren bulegoetan aurkeztuko da, erakunde laguntzaile batean ordaindu ondoren, ordaintzeko kuota ateratzen bada. 

Ogasunaren bulegoak