653 eredua. Panteoiak eta nitxoak

Epeak

Irekita

Oinordetzen autolikidazioak: aseguratuaren heriotza data eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen bereziarekin.

Dohaintzen autolikidazioak: zerga egitatea gertatu eta hogeita hamar egun baliodun.

Aurkeztu beharreko agiriak

Autolikidazio hau Ogasunaren bulegoetan aurkeztuko da, erakunde laguntzaile batean ordaindu ondoren, ordaintzeko kuota ateratzen bada. 

Ogasunaren bulegoak