555 eredua: Tarteko produktuen gaineko zerga. Fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena.

Epeak

Irekita

Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan aurkeztuko da.

Informazio gehiago

1487 Foru Agindua 1998-11-27. 

  • Bertaratuta. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Zeharkako Zergen Zerbitzuko BEZ eta Zerga Berezien Atalean.
  • Helbideak eta telefonoak