null PR Prestaciones a personas con discapacidad, por asistencia sanitaria y farmacéutica EUS

Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako laguntzak, laguntza sanitarioa eta farmazeutikoa izateko

Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako laguntza ekonomikoak, laguntza sanitarioa eta farmazeutikoa izateko.

Desgaitasuna duten pertsonak, honakoak betetzen dituztenak:

  • Gaitasun fisiko, psikiko eta sentsorialetan betirako izan daitekeen desgaitasuna du, % 33koa edo gehiagokoa.

  • Lan jarduerarik egiten ez egitea eta Gizarte Segurantzaren sistemaren aplikazio eremuan ez egotea.

  • Baremoaren arabera ezarritako baliabide ekonomikoak ez ditu gainditzen.

  • Izaera edo helburu antzekoa duen bestelako laguntzarik edo dirulaguntzarik ez du jasotzen edo ez du horrelakorik jasotzeko eskubiderik.

Autonomia erkidegoei dagozkien erakundeak

  • 383/1984 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, EGLn ezarritako ezinduentzako gizarte eta ekonomia prestazioen sistema berezia arautzen duena.

  • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, ezintasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. EAO, 2013ko abenduaren 3koa.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 6 hilabete 

Isiltasun administratiboaren ondorioak: Baieztea. 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako laguntzak eskatzea, laguntza sanitarioa eta farmazeutikoa izateko

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi