null Euskararen bitartez udalek eta kuadrillek sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak

Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen 2024ko dirulaguntzen deialdi publikoa

Dirulaguntzak ematea 2024ko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatu, garatu eta gauzatzeko Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean.

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Enklabeko udalak eta kuadrillak, Gasteizko Udala eta hura parte den kuadrilla izan ezik.

Arabako Foru Aldundiko Berdintasun, Euskara eta Gobernantza Saileko Euskararen Foru Zerbitzua

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz.

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 21eko 23/2020 Foru Dekretuak, zeinaren bidez onetsi baitziren Diputatu Nagusiaren Sailak norgehiagoka bidez emango dituen dirulaguntzen oinarri orokor arautzaileak.

 

 

Foru Gobernu Kontseiluaren 908/2023 Erabakia, abenduaren 28koa, 2024ko deialdia onesten duena dirulaguntzak udalek eta kuadrillek euskararen bidez sozializatzeko programak gauza ditzaten

Sei hilabeteko epean gehienez ere, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, esan nahiko du eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fakturak edo gastua egiaztatzen duten dokumentuen aurkezpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Egindako gastuen justifikazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen. 2024ko dirulaguntzen eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi