null Procedimiento Sancionador Inspeccion del Transporte Terrestre eu

Zehapen prozedura Lurreko garraio ikuskatzailetza

Lurreko garraioaren arloko arau hausteengatik zehapen prozedura izapidetzea.

Ofizioz hastea.

  • Lurreko garraioaren araudia ez betetzeagatik edo urratzeagatik zehapen espedientea ireki zaien pertsona fisiko zein juridikoak.

  • Salgaien edo bidaiarien garraio publikoan jarduten diren profesionalak eta enpresak.

  • Salgaien edo bidaiarien garraio pribatu osagarrian jarduten diren profesionalak eta enpresak.

  • Garraio operadore (GO) izateko baimenduta dauden profesionalak eta enpresak.

Bide Azpiegitura eta Mugikortasun Saileko Mugikortasun eta Garraio Zuzendaritza

  • 16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Lurreko Garraioak Antolatzekoa.
  • 1211/1990 Errege Dekretua, irailaren 28koa, onesten duena Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua.

  • 39/2018 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena

  • Urtebete, zehapen prozedura hasteko erabakiaren datatik aurrera (LGAL)

  • 6 hilabete, zehapen prozedura hasteko erabakiaren datatik aurrera (4/2004 Legea, martxoaren 18koa)

  • Ondorioak: Zehapen prozedura iraungitzea

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Ebazpen proposamenari alegazioak aurkeztea (Espedientearen titularra edo garraio kudeatzailea)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Zehapen espedientean jasotako errekerimendua betetzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Berrikusteko errekurtso berezia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Zehapen ebazpenari gora jotzeko errekurtsoa jartzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Zehapenaren ordainketa zatikatzeko eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Zehapen espedientea hasteko erabakiari alegazioak aurkeztea. (Espedientearen titularra edo garraio kudeatzailea)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi