Gizarte Zerbitzuen zentroan erregistratzea eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Gizarte zerbitzuetako zentroen egiaztapenaren eskaera-inprimakia

  • Martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuko II. eranskina, Hirugarren Adinekoentzako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa, betetzen denaren justifikazioa.

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua

Araba Jenerala 10, 4. solairua 1. departamentua

01005 Gasteiz

Telefonoa: 945 151015

e-maila:  inspecciones.sociales@araba.eus