Kirol arloko prestakuntza teknikoko jarduerak egiteko dirulaguntzak. 2022-2023 denboraldia.

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Eskaera (I. eranskina). Eskabidea egoitza elektronikoaren bidez egiten bada, ez da beharrezkoa izango I. eranskina eranstea.

 • Kirol ikastaroa antolatu eta titulua ematen duen elkartearen ziurtagiria (II. eranskina).

 • Diruz lagundu daitezkeen gastuen ordainagiriak.

 • Arabako Foru Aldundiak egiaztatzeari uko eginez gero, Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak.

Informazio gehiago

Kirol zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3

01001 Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

  • BAK
  • BAKQ
  • Ziurtagiri digitala 
 • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean.
 • Gasteiz, Guardia eta Laudioko Ogasunaren bulegoen erregistroan.
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezarritako gainerako erregistroetatik edozeinetan.