null Arabako kirol-federazioei atxikitako klub eta kirol-elkarteei dirulaguntzak emateko deialdia, kadete eta gazte taldeen joan-etorrietan laguntzeko. 2020-2021 denboraldia.

Arabako kirol-federazioei atxikitako klub eta kirol-elkarteei dirulaguntzak emateko deialdia, kadete eta gazte taldeen joan-etorrietan laguntzeko. 2020-2021 denboraldia.

Arabako Kirol Federazioei atxikitako kirol-klub eta -elkarteekin lankidetzan aritzeko deialdia, kadete eta gazte taldeek lehiaketetan parte hartzeko egiten dituzten joan-etorrietan.

Erakunde onuradunak:

  • Kirol klubak.
  • Kirol-elkarteak.

Arabako Kirol Federazio batera atxikita

Eskaerak balorazio batzordeak aztertuko ditu. Batzordeburua Kirol Zerbitzuaren zuzendaria izango da

2021eko deialdiaren oinarriak

50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa, Foru Gobernu Kontseiluarena, Kultura eta Kirol Sailaren lehia-konkurrentziaren araubideko diru-laguntzak emateko oinarri orokorrak onartzen dituena.

7/2021 Foru Dekretua, martxoaren 2koa, Foru Gobernu Kontseiluarena, Kultura eta Kirol Sailaren lehia-araubideko diru-laguntzak emateko oinarri orokor arautzaileen aldaketa onartzen duena.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko diru-laguntzei buruzkoa

Organo eskudunak, balorazio-batzordeak proposatuta, dagokion ebazpena emango du, deialdia ALHAOn argitaratu eta gehienez ere sei hilabeteko epean.

Gehieneko epea igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute eskabidea ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Arabako kirol-federazioei atxikitako klub eta kirol-elkarteei dirulaguntzak emateko deialdia, kadete eta gazte taldeen joan-etorrietan laguntzeko. 2020-2021 denboraldia.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Kadete eta gazte taldeen joan-etorrietan laguntzeko dirulaguntzak justifikatzea. 2020-2021 denboraldia.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi