null Informazio eta Komunikazio Teknologietan oinarritutako edukiak euskaraz sortzeko eta zabaltzeko dirulaguntzak

Informazio eta Komunikazio Teknologietan oinarritutako edukiak euskaraz sortzeko eta zabaltzeko dirulaguntzen 2023ko deialdia

Euskarari eta euskarazko baliabide digitalei ikusgarritasuna emateko eta erabilera areagotzeko eskatzaileak egindako gastuak finantzatzen laguntzea.

Erakundearen egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko Enklabean duten pertsona juridikoak, eta euren jarduna komunikazioaren esparruan kokatzen bada, betiere komunikazioan jarduten duen enpresa dirulaguntza deialdi honen urte berean sortutakoa izan ez bada.

Euskara eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzako Euskararen Foru Zerbitzua.

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz.
  • Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 21eko 23/2020 Foru Dekretuak, zeinaren bidez onetsi baitziren Diputatu Nagusiaren Sailak norgehiagoka bidez emango dituen dirulaguntzen oinarri orokor arautzaileak.

  • 44/2023 Foru Agindua, azaroaren 2koa, informazioaren eta komunikazioaren teknologietan oinarritutako euskarazko edukiak sortzeko eta zabaltzeko dirulaguntzen 2023ko ekitaldirako deialdi publikoa onesten duena.

Gehienez ere, lau hilabeteko epea izango du deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, erakunde onuradunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Informazio eta Komunikazio Teknologietan oinarritutako edukiak euskaraz sortzeko eta zabaltzeko 2023ko deialdiaren dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio memoria eta justifikazio kontu erraztua

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturak ordaindu direla frogatzeko agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi