null Convocatoria de subvenciones por la participación en las actividades contenidas en el programa de deporte escolar eu

2020/2021 kanpainan eskola kiroleko programan jasotzen diren jardueretan parte hartzeko dirulaguntzen deialdia

2020/2021 kanpainan eskola kirolaren programan eta hori garatzen duten araudietan (otsailaren 19ko 50/2021 eta 51/2021Foru Aginduaren bidez onarturik) jasotako jardueretan parte hartzeagatik sortutako gastuak finantzatzen laguntzea, aurrekontuan ezarritako mugen barruan.

Hona nortzuk izan daitezkeen dirulaguntzen onuradun: ikastetxeak edo haiei atxikitako irabazteko xederik gabeko erakundeak (Ikasle gurasoen elkarteak, kirol taldeak...); Arabako federazioak; bai eta kirol klub eta elkarteak ere, eskola kirolaren 2020/2021 kanpainan izena eman badute eta egoitza edo ordezkaritza Araban edo Trebiñuko Enklabean badute.

Arabako Foru Aldundia. Kultura eta Kirol Saila. Kirol Zerbitzua.

Foru Gobernu Kontseiluaren 393/2021 Erabakia, ekainaren 22koa. Onesten duena 2020/2021 kanpainan eskola kiroleko programako jardueretan parte hartzeko dirulaguntza lerroaren deialdia.

Diputatuen Kontseiluaren 50/2019 Foru Dekretua, azaroaren 12koa, onartzen dituena, Kultura eta Kirol Sailaren lehia bidezko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.

Lau hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
2019/2020 kanpainan eskola kiroleko programan jasotzen diren jardueretan parte hartzeko dirulaguntzen deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi