Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeek beren aurrekontuko gastuen egoeran jasotako ordainketa kredituak finantzatzeko eskatutako kreditu eragiketei buruzko jasotzea, baimena edo nahitaezko txosten ez-loteslea eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera.
  • Toki erakundearen mailegua eskatzeko adostasunaren erabakia jasotzen duen egiaztagiria.
  • Kontuhartzailetzaren txostena, toki erakundeak mailegu eragiketaren ondoriozko betebeharrei aurre egiteko duen gaitasuna aztertzen duena.
  • Finantza erakundearen eskaintza.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala

Izapide hau Egoitza elektronikoaren bidez soilik egin daiteke. 

Izapidetu