Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinen gaineko esku-hartzeetarako nahitaezko baimena eskatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Udaleko zerbitzu teknikoen hirigintza-txostena eta dokumentazio teknikoa, esku-hartze motaren arabera (memoria teknikoa eta/edo aurrekontua, partidaka banatua; edo oinarrizko proiektua eta/edo gauzatzekoa).

Zer behar dut?

    • Ziurtagiri digitala.
    • BAKQ.

Soilik telematikoki.

Izapidetu