Abalak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Deskribapena: 

Arabako Foru Aldundiak aitortutako ahaldunak dituen entitate abal-emaileek emandako berme nominal guztien informazioa agertuko da, hainbat eragiketa egitea (kontratuak...) edo eskari batzuen justifikazioa (ordainketa geroratzeko edo zatikatzeko eskariak...) babesteko asmoarekin.

Puntu honetatik, berme nominalen informazioa ikusi ahal izango dute Arabako Foru Aldundiaren aurrean abalatutakoek.

Zer behar dut?

    • B@KQ
    • Ziurtagiri digitala 

Izapide elektronikoaren bitartez soilik egin ahal da.

Izapidetu