Baso makineria eskuratzeko dirulaguntzen eskaera

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskatzailearen NANa/IFZren fotokopia. Ustiategi elkartuak izanez gero, eratze agiria aurkeztuko da, bai eta kide bakoitzaren NANaren fotokopia ere.
  • Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela ziurtatzen duen agiria, Sailari baimenik ematen ez bazaio.
  • Beharrezkoa bada, bankuko datuak jasotzen dituen hirugarrenen fitxa, laguntza kobratu ahal izateko.
  • Jarduera ekonomikoen zergaren epigrafean alta emanda egotearen egiaztagiria.
  • Erosi nahi den makinaren ezaugarriak eta aurrekontua, eta gutxienez hiru hornitzaileren eskaintza.
  • Aurre-aurreko urteko jardueren memoria eta 347 eredua.
  • ETEen kasuan, eraketaren eskritura, langile kopuruaren egiaztagiria eta aurre-aurreko urteko fakturazio bolumena.