Zentroa edo zerbitzua ixtea eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Itxiera: Etetea edo ixtea eragin duten zergatien azalpen memoria, prozesurako aurreikusitako faseak zehaztuta.
  • Eraginpeko erabiltzaileen egoera azaltzen duen memoria eta haiek artatzeko aukeren proposamenak.
  • Zerbitzuari edo zentroari lotutako ondasunak likidatzeko proposamena.

     

Gizarter Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua

Alaba Jenerala 10, 4. solairua, 1. departamentua

01005 Gasteiz

Telefonoa: 945 151015

e-maila: inspecciones.sociales@araba.eus