Gizarte zerbitzuen zerbitzuekin/zentroekin zerikusia duten kexak eta iradokizunak izapidetzea eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Kexa, iradokizuna edo salaketa jartzen duen pertsonaren datuak jasotzen dituen inprimakia, hori egiteko arrazoiak azalduz.

Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua

Alaba Jenerala 10, 4. solairua, 1. departamentua

01005 Gasteiz

Telefonoa: 945 151015

e-maila: inspecciones.sociales@araba.eus