Erabiltzaileen Arretarako Unitatea (EAU) eskatzea

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

- Informazio eta gizarte arretarako bulegoa

San Prudentzio kalea, 30 – 01005 Gasteiz

- Eskatzailearen etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

- Kexa edo iradokizuna aurkezten den GOFEren zentroetan