null Tokiko edo eskualdeko euskarazko hedabideen jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdia

Euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko hedabideentzako dirulaguntzen 2023ko deialdia

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko komunikabideen jarduerak finantzatzeko 2023ko ekitaldian.

Erakundearen egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean duten pertsona juridikoek, aurreko atalean jasotako hedabideen titular badira.

Euskararen Foru Zerbitzua

  • 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz

  • Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei.

  • 385/23 Erabakia, ekainaren 22koa, diputatu nagusiarena, 2023ko deialdia onesten duena dirulaguntzak komunikabideek euskaraz jardun dezaten.

Lau hilabeteko epea  deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, erakunde onuradunek ezetsitzat jo ahal izango dute eskaera.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Euskaraz jarduten duten tokiko edo eskualdeko komunikabideentzako dirulaguntzen 2023ko deialdirako eskaera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi