Gai orokorrak
Norentzat
Mota

1289 emaitza aurkituta

 • Ogasuna

  554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena

  554 eredua: Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zergak. Alkoholaren fabrika eta gordailu fiskaletako eragiketen aitorpena Epeak Irekita Sortzapenak gertatu eta ondoko bigarren hilaren edo sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta ondoko hilaren lehenengo bost egun baliodunetan...
 • Elementu txikiak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak eskatzea

  Elementu txikiak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak eskatzea Epeak Irekita ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 30 lan egun. Aurkeztu beharreko agiriak Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari zuzenduta aurkeztu behar dira eskaerak,...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazaritza edota abeltzaintza azoken kartelak, liburuxkak eta/edo garaikurrak eskatzea

  Nekazaritza edota abeltzaintza azoken kartelak, liburuxkak eta/edo garaikurrak eskatzea Epeak Itxita Maiatzaren 30etik ekainaren 28ra Aurkeztu beharreko agiriak Inprimakia behar bezala beteta aurkeztu behar da. Izapide elektronikoa Aurrez aurreko izapidea Zer behar dut? Ziurtagiri digitala...
 • Ogasuna

  Zerga salaketa jartzea

  Zerga salaketa jartzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Salaketa idazkiaren bidez egiten bada: zerga salaketaren eredua. Zerga Ikuskaritzak salatutako pertsonak identifikatzeko behar diren ahalik eta datu ezagun gehien jaso beharko ditu salaketak, hala nola izen-abizenak edo izen soziala...
 • Ogasuna

  Comunicación de modificación de base imponible por causa de concurso de acreedores y por créditos incobrables

  Comunicación de modificación de base imponible por causa de concurso de acreedores y por créditos incobrables Epeak Irekita Zuzentzeko faktura egin eta hilabeteko epean Aurkeztu beharreko agiriak Jakinarazpen idazkiarekin batera, ondoko agiri hauek aurkeztu beharko dira: Zuzentzeko fakturen kopia...
 • Ogasuna

  Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena

  Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena Zergadunek Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena edo autolikidazioa aurkeztea Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasuna. Zeharkako Zergen Zerbitzua. BEZaren eta Zerga Berezien Atala. 12/1993...
 • Ogasuna

  231 eredua: Informazioa herrialdeka xehatuta aitortzea

  231 informazio-aitorpenaren eredua egitea eta aurkeztea herrialdez herrialde. 
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Ekin Araban 2020 eskaera

  Ekin Araban 2020 eskaera Epeak Itxita 2020/01/01etik 2020/02/28ra 14:00etan Aurkeztu beharreko agiriak Eskabide eredua beteta. Pertsona fisikoa bada: NANaren fotokopia. Curriculum vitaea. Ekonomia jardueren gaineko zergako altaren fotokopia. Pertsona juridikoa bada: IFZaren fotokopia....
 • Ogasuna

  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - PFEZ

  Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - PFEZ Arabako araudia aplikatzen zaien zergadunek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egin eta aurkeztea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Araban ohiko bizilekua duten pertsona fisiko zergadunak Ogasuna. Zuzeneko Zergen...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Lurzoruaren analisia eta aholkularitza edafologikoa

  Lurzoruaren analisia eta aholkularitza edafologikoa Epeak Irekita Beti Aurkeztu beharreko agiriak Lur lagin adierazgarria, kilo 1ekoa gutxi gorabehera Eskaera inprimakia bete behar da. Honako baldintza hauek aplikatuko dira: Zerga egoitza egiaztatzen da diru sarreren kudeaketa aplikatzean....
 • Ogasuna

  409 eredua: Katastroa- Eskaera

  409 eredua: Katastroa- Eskaera Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Aldaketa fisikoen planoak Obra proiektuak Jabego publiko nahiz pribatuko agiriak Aurrez aurreko izapidea 409- Katastroa- Eskaera Ogasun Bulegoa Vitoria-Gasteizen Ondasunak kokatuta dauden udalen bulegoak. TRACASA TCA UTE:...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Abere hesien mailegua eskatzea

  Abere hesien mailegua eskatzea Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak AFAk abere hesien kopuru mugatua dauka, abere espezie bakoitzerako neurrikoak: behiak, zaldiak, ardiak eta ahuntzak. Hesiak doan erabil ditzakete ganadua izatea aurreikusita dagoen edozein azoka, erakusketa edo bestelako...
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Baimena eskatzea animaliak dauden azoka, ikuskizun eta bestelako ekitaldi batzuetarako.

  Baimena eskatzea animaliak dauden azoka, ikuskizun eta bestelako ekitaldi batzuetarako. Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Dibulgaziorako liburuxka. Ez dago eskaera orri normalizaturik. Aurrez aurreko izapidea Herritarren arretarako helbide eta telefonoak
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Ziurtagiria (TRACES) eskatzea bizirik dauden animalien Europar Batasunaren barruko mugimenduetarako

  Ziurtagiria (TRACES) eskatzea bizirik dauden animalien Europar Batasunaren barruko mugimenduetarako Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Etxe abereak Europar Batasunaren barruan helburu komertzialekin leku batetik bestera eramaten direnean, TRACES (Trade Control and Expert System) izeneko...
 • Kirola

  2019an material ez-suntsikorra erosteko Arabako kirol federazioetarako dirulaguntza deialdia

  2019an material ez-suntsikorra erosteko Arabako kirol federazioetarako dirulaguntza deialdia Epeak Itxita Hasiera data: 2019/07/01 Amaiera data: 2019/07/31 Aurkeztu beharreko agiriak Jaulkitzailearen NAN-a. Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatuari bidaliko zaizkio eskaerak, I. eranskinean...
 • Kirola

  Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei 2019an emango zaizkien dirulaguntzen deialdia

  Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteei 2019an emango zaizkien dirulaguntzen deialdia, kadete eta gazte taldeek egiten dituzten joan-etorrietarako laguntza emateko.
 • Nekazaritza eta abeltzaintza

  Nekazaritzarekin lotutako zerga onurei buruzko txostena

  Nekazaritzarekin lotutako zerga onurei buruzko txostena Jakinaraztea nekazaritza ustiategiaren subjektu pasibo titularrak betetzen dituela kasuan kasuko salbuespena lortzeko ezarrita dauden baldintzak Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Zergaren subjektu pasiboa Nekazaritzako Idazkaritza...
 • Gazteak

  Materiala erosteko deialdia eskatzea

  Materiala erosteko deialdia eskatzea Epeak Itxita Eskaerak: 2021eko urtarrilakren 9tik urtarrilaren 29ra. Gehienez 5 hilabeteko epea OK emateko eta 2 hilabete gehiago justifikazioa aurkezteko (azken memoria) Aurkeztu beharreko agiriak Erakunde eskatzaileak AFAren egoitza elektronikoan dagoen...
 • Garapen ekonomikoa eta inbertsioa

  Ikus-entzunezkoen sorkuntzetarako laguntza onartzea (2021)

  Ikus-entzunezkoen sorkuntzetarako laguntza onartzea (2021) Epeak Itxita Emakida jakinarazpena jaso eta hamar egun balioduneko epean. Aurkeztu beharreko agiriak Justifikazio dokumentazioa Egoitza Elektronikoaren bidez eransteko, egoitzan identifikatu behar da eta "Nire espedienteak"...
 • Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinen gaineko esku-hartzeetarako nahitaezko baimena eskatzea

  Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinen gaineko esku-hartzeetarako nahitaezko baimena eskatzea Izapidetu Epeak Irekita Aurkeztu beharreko agiriak Udaleko zerbitzu teknikoen hirigintza-txostena eta dokumentazio teknikoa, esku-hartze motaren arabera (memoria teknikoa eta/edo aurrekontua,...
721 - 740 erakusten 1,289 emaitzetatik.