Zerga ereduak

162 emaitza aurkituta

 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  179 eredua: Etxebizitzak erabilera turistikorako lagatzeko informazio...

  179 eredua: Etxebizitzak erabilera turistikorako lagatzeko informazio aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Hiru hilean behin aurkeztu beharko da, hiruhileko natural bakoitzean egindako eragiketei dagokienez, adierazpenean aipatzen den hiruhilekoa amaitu ondorengo hilabete naturalaren lehen eta...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  Eredu 171: Diru ezarpenen, funtsen xedapenen eta edozein agiri...

  Eredu 171: Diru ezarpenen, funtsen xedapenen eta edozein agiri kobratzearen urteko informazio aitorpena Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Ezarpen, funts baliatze eta zeinahi agiriren bidezko...
 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

  136 eredua: Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean

  136 eredua: Karga berezia zenbait loteria eta apustutako sarien gainean Epeak Irekita 136 eredua aurkeztu eta ordainduko da hilabeteko epean, karga berezia sortzen denetik. Informazio gehiago Eredu hau pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  170 eredua. Kreditu eta kargu txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko...

  170 eredua. Kreditu eta kargu txartelen bidezko kobrantzak kudeatzeko sistemari atxikitako enpresaburu edo profesionalek egindako eragiketen aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  130 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena. Jarduera...

  130 eredua pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasiboek, jarduera ekonomikoak egiten dituztenek, jarduera hasteko urtean egin beharko dituzten ordainketa zatikatuak autolikidatzeko erabiltzen da.Hurrengo jarraiko urteetan Foru Aldundiak ofizioz egingo du egin...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako...

  117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako ordainketa. Errentak edo ondare-irabaziak, inbertsio kolektiboko entitateen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partizipazioak eskualdatzearen edo ordaintzearen ondorioz eta harpidetza eskubideak eskualdatzearen...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta...

  180 eredua: PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiriko ondasun higiezinen errentamendutik sortutako etekinak. Urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era. Telematikoki...
 • Jokoaren gaineko zerga

  045 eredua: Jokoaren gaineko Zerga. Makinak edo aparatu automatikoak

  045 eredua: Jokoaren gaineko Zerga. Makinak edo aparatu automatikoak Epeak Irekita Aurkezpena eta ordainketa apirileko, uztaileko, urriko eta urtarrileko lehen 25 egun naturaletan. Aurkeztu beharreko agiriak 045 ereduari dagokion ordainketa gutuna eskuratzeko zergadunek eskaera egin beharko dute...
 • Bestelako informazio aitorpenak

  189 eredua. Balio, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa.

  189 eredua. Balio, aseguru eta errenten urteko aitorpen informatiboa. Izapidetu Epeak Irekita Urte bakoitzeko martxoaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez. Informazio gehiago Aitorpen honen helburua balore, aseguru eta errentei buruzko urteko informazioa ematea...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren...

  369 eredua. Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne emate jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa. Izapidetu Epeak Irekita 369...
 • Balio erantsiaren gaineko zerga

  349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen...

  349 eredua. BEZ. Aitorpen informatiboa. EBren barruko eragiketen laburpen aitorpena. Izapidetu Epeak Irekita Dagokion hiruhilekoko edo hileko aitorpen-aldiaren hurrengo hilaren lehenengo hogeita bost egun naturaletan, dagokionaren arabera, aitorpenaren azken aldia izan ezik, hori urtarrileko...
 • Elektrizitatearen gaineko zerga berezia

  560 eredua: Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa

  560 eredua: Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa Izapidetu Epeak Irekita Sortzapenak izan diren hilabetea edo hiruhilekoa amaitu eta hogeita bost egun naturalen barruan. Informazio gehiago Zergadunek Elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren autolikidazioa egitea,...
 • Fabrikazio zerga bereziak

  517 eredua. Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergaren...

  517 eredua. Alkoholaren eta edari eratorrien gaineko zergaren zerga-markak eskatzea Epeak Irekita Epe zehatzik gabe Informazio gehiago Lurralde barnean etendura araubidetik kanpo zirkulatzen duten edari deribatuak eta zigarroak zirkulazio zigilua edo beste zerga markaren bat duten ontzietan egon...
 • Sozietateen gaineko zerga

  222 eredua: estatuko edo Nafarroako araudiaren mendeko zerga taldeen...

  Sozietateen gaineko zergaren 222 ereduko ordainketa zatikatuak egitea eta aurkeztea, Estatuko edo Nafarroako araudira lotuta dauden erakundeena.
 • Sozietateen gaineko zerga

  202 eredua: estatuko edo Nafarroako araudiaren mendeko erakundeen...

  Sozietateen gaineko zergaren 202 ereduko ordainketa zatikatuak egitea eta aurkeztea, Estatuko edo Nafarroako araudira lotuta dauden erakundeena.
 • Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

  296 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak....

  296 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena Izapidetu Epeak Irekita 296 eredua aurkezteko epea: urte bakoitzeko urtarrilean, atxikitako zenbatekoei eta aurreko urteari dagozkion konturako sarrerei dagokienez, ekitaldi...
 • Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketa

  411 eredua: Kreditu erakundeetan gordailututakoaren gaineko zerga....

  411 eredua: Kreditu erakundeetan gordailututakoaren gaineko zerga. Autolikidazioa. Epeak Itxita Uneko zergaldi bakoitzeko uztailaren 1etik 31ra bitartean, biak barne. Zergaldiari dagokion urtearen hurrengo urteko uztailaren 1a eta 25a bitartean, biak barne, aurkeztu ahal izango da 411 eredua,...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  654 eredua. Ibilgailuak

  654 eredua. Ibilgailuak Epeak Irekita Oinordetzen autolikidazioak: gozamena azkendu eta sei hilabete hurrengo egunetik, epe arrunta amaitu eta sei hileko luzapen arruntarekin, eskatu beharrik gabe, eta, eskatu ondoren, luzapen arrunta amaitu eta sei hileko luzapen bereziarekin. Dohaintzen...
 • Oinordetzak eta dohaintzak

  651 eredua. Dohaintzak

  651 eredua. Dohaintzak Epeak Irekita 30 egun baliodun, zerga egitatea (dohaintza hartzaileak dohaintza onartzea) gertatzen den egunetik zenbatuta Aurrez aurreko izapidea 651 ereduaren autolikidazioa Oinordetzen eta dohaintzen laguntza programa erabiliz egin beharko da. 651 eredua - Eskudiruzko...
 • Atxikipenak eta konturako sarrerak eta informazio aitorpena

  128 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapitalizazio...

  128 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizi nahiz elbarritasun aseguruko kontratuetatik eratorritako kapital higigarriaren etekinak eta errentak. Izapidetu Epeak Irekita Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost...
21 - 40 erakusten 162 emaitzetatik.